Quản lý cộng đồng dễ dàng và thuận tiện
Thu thập hồ sơ khách hàng và danh sách bạn bè trên Line, xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng đồng bộ

Vital CRM tích hợp LINE API và cung cấp giao diện quản lý tin nhắn từ bạn bè, đồng thời có thể trò chuyện trực tiếp với bạn bè trên LINE, dựa trên chế độ phân nhóm của Vital CRM, gửi tin nhắn cá nhân hóa chính xác cho khách hàng trong nhóm Get Started!
匯流 LINE 好友們的資料

Tổng hợp thông tin bạn bè trên LINE

Thông qua tích hợp LINE API, nhập thông tin danh sách bạn bè trên LINE vào dữ liệu khách hàng trên Vital CRM

統一管理行銷訊息的頻道

Kênh quản lý thông tin tiếp thị thống nhất

Trực tiếp quản lý và gửi nội dung tin nhắn tiếp thị trên hệ thống Vital CRM

提供更加精準與個人化的訊息內容

Cung cấp nội dung tin nhắn cá nhân hóa chính xác hơn

Lợi dụng chức năng lọc thông tin và thẻ nhãn của Vital CRM, thêm thông tin cá nhân hóa, gửi tin nhắn tới danh sách bạn bè trên LINE chính xác và cá nhân hóa hơn.

Vital CRM - LINE Integration Image 1

Thông qua thẻ nhãn nhanh chóng lựa chọn danh sách bạn bè mục tiêu

Đồng thời vận dụng chức năng ghi nhãn của Vital CRM để  gắn thẻ chuyên dùng cho danh sách bạn bè trên LINE, thông qua chức năng lựa chọn thẻ nhãn tìm kiếm danh sách bạn bè mục tiêu.

Vital CRM - LINE Integration Image 2

Cung cấp chức năng trò chuyện 1-1

Cung cấp chức năng quản lý tin nhắn trò chuyện 1-1, tin nhắn không gián đoạn, một nn tảng duy nhất xử lý tất cả nội dung phục vụ của khách hàng.

Vital CRM - LINE Integration Image 3

Thông tin quan trọng có thể được gửi đi và theo dõi

Ngoài chức năng lưu giữ tin nhắn, để đáp ứng nhu cầu phục vụ của bạn bè, tiến hành phân công công việc, theo dõi tiến độ công việc và công việc cần phải giải quyết. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở danh sách các công việc cần phải giải quyết.

Vital CRM - LINE Integration Image 4

Gửi tin nhắn chính xác và cá nhân hóa

Thông qua thẻ nhãn lựa chọn chức năng cài đặt tin nhắn cá nhân hóa, có thể lựa chọn chính xác danh sách bạn bè mục tiêu, thông qua hệ thống tùy chỉnh lịch trình gửi nội dung tin nhắn cá nhân hóa, giúp bạn bè có thể cảm nhận được sự quan tâm trong nội dung tin nhắn, từ đó tiếp tục mua hàng và sử dụng dịch vụ.