Vital CRM + Hiểu khách hàng dựa trên phân tích Insight

Là một mô đun phân tích dữ liệu của Vital CRM, giúp người sử dụng có thể tìm kiếm và phân tích các dữ liệu trong CRM dễ dàng hơn, sử dụng kỹ thuật học máy và trí tuệ nhân tạo mang lại hiệu quả cao hơn Get Started!
360 度全方位了解客戶

Thấu hiểu khách hàng trên mọi phương diện

Lấy khách hàng làm trung tâm, tích hợp phân tích tiêu dùng, cơ hội, hoạt động tiếp thị, thẻ nhãn, ký sự, quản lý công việc và các số liệu khác

數據化營運分析

Phân tích hoạt động kinh doanh dựa trên số liệu

Thông qua tương tác tích cực và bảng biểu đa chiều, kịp thời phân tích tình hình kinh doanh, từ đó có thể đưa ra các quyết định hiệu quả hơn

客戶價值動態分群

Phân nhóm giá trị khách hàng

Phân tích RFM và mô hình dự báo giá trị trọn đời của khách hàng giúp lựa chọn nhóm khách hàng cần thiết, từ đó có thể đạt được hiệu quả của chiến lược tiếp thị chính xác

Vital CRM - Insight Analytics Image 1

Phân tích dự đoán hành vi khách hàng

Chuyển đổi các vấn đề trong kinh doanh (business proplem) thành dữ liệu phân tích vấn đề (analytical problem), lợi dụng phương pháp học máy và trí tuệ nhân tạo giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng chính xác và hiệu quả hơn
Vital CRM - Insight Analytics Image 2

Cung cấp 9 loại bảng biểu phân tích thường sử dụng

Thu hút khách hàng mới, nắm bắt cơ hội kinh doanh và hiệu quả bán hàng một cách nhanh chóng, đồng thời hiểu rõ xu hướng và thói quen mua hàng của khách hàng
Vital CRM - Insight Analytics Image 3

Dùng ngôn ngữ tự nhiên đặt câu hỏi, ngay lập tức có đáp án

Dùng ngôn ngữ thường ngày đưa ra câu hỏi dữ liệu, Insight lập tức trả lời bao gồm các đáp án được hiển thị dưới dạng bảng biểu tương tác, đạt được thông tin chi tiết nhanh chóng hơn
Vital CRM - Insight Analytics Image 4

Dán thẻ nhãn trong Insight, hành động diễn ra nhanh chóng hơn

Đưa ra quyết định dựa trên số liệu phân tích, quyết định mang đến hiểu quả và giá trị cao

More Features, more love forVital CRM - Insight Analytical Module

1

Khai thác khách hàng mới

2

Gửi tin nhắn tiếp thị thường xuyên

3

Đề xuất sản phẩm thích hợp dành cho khách hàng

4

Dự đoán chu kỳ mua hàng tiếp theo của khách hàng

5

Ngăn chặn dò chảy khách hàng trung thành

6

Quản lý kinh doanh B2B